Hoe werkt automatische ritten registratie?

Hoe werkt het?
In de Track Assistant App heeft u de mogelijkheid om ritten handmatig te registreren, of dit automatisch te doen. Dit is de manier waarop de automatische ritregistratie werkt:

Zodra u de App heeft ingesteld voor geautomatiseerd registreren van ritten, detecteert deze app vanzelf wanneer u wegrijdt met uw auto. De app herkent namelijk de iBeacon in uw auto. Bij de start van de rit ontvangt u een notificatie op uw iPhone dat de rit is gestart.

Wanneer u de auto stopt en de stroom uitschakelt, wacht de App 2 minuten om te controleren of uw route echt is geëindigd. Als u binnen 2 minuten weer wegrijdt, gaat de registratie van de route gewoon verder.

Wanneer er 2 minuten zijn verstreken, nadat u uw auto hebt gestopt, krijgt u de melding ‘rit beëindigd’ en worden alle gegevens (coördinaten) naar de Track Assistant-servers verzonden. Op de servers wordt de route bepaald en de afstand berekend. Zodra de route en afstand beschikbaar zijn, worden deze teruggestuurd naar de app en ontvang je de laatste melding ‘rit verwerkt’, met daarbij de duur en afstand vermeld.

De rit is nu zichtbaar op de overzichtspagina in de App. De route kan bekeken worden door de rit naar links te vegen en op ‘Toon route’ te klikken.

 

 

 

 

Eerste instellingen

Stap 1: ben je een nieuwe of bestaande gebruiker van Track Assistant?

 

 

De eerste automatische rit gaat verder met de kilometertellerstand van je vorige rit. Ben je een bestaande gebruiker, dan is het van belang dat de instellingen van de App goed staan. Die kan je controleren op je iPhone onder ‘Instellingen’ en dan naar beneden scrollen totdat je de Track Assistant App tegen komt. Klik daar op en zorg dat de instellingen gelijk zijn aan deze:ATT instellingen
Verder hoef je als bestaande gebruiker niets te doen bij Stap 1 en kan je verder gaan met Stap 2.

Ben je een nieuwe gebruiker, dan moet je eerst handmatig je meest actuele rit toevoegen met de actuele kilometertellerstand, zodat de eerste automatische rit met de laatste stand verder gaat. Je kan een rit toevoegen in de App door op de + te klikken en de informatie toe te voegen. Dit kan ook in je online account.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2: verbind de App met de iBeacon

 

 

 

Om automatische ritregistratie aan te zetten, moet je in de auto zitten en zorgen dat de iBeacon actief is.

1. Open de Track Assistant App en klik op het icoontje ‘Meer’ met de drie puntjes, rechts onderin het scherm.

2. Kies ‘Automatische ritregistratie’ in het menu dat verschijnt.

3. Selecteer de administratie (het kenteken) van de auto waarvoor je automatische rit registratie wilt instellen.

4. Zet de schuif ‘Zet automatische ritregistratie aan’ naar rechts. Deze is blauw als automatische ritregistratie aan staat.

5. Selecteer ‘Link met iBeacon’. Als de Track Assistant iBeacon actief is, is deze nu zichtbaar in de lijst. De naam begint met ‘TrackAssist_’, gevolgd door 5 cijfers. Selecteer de iBeacon en de bevestiging wordt getoond dat de link tot stand is gebracht.

 

 

 

 

 

Stap 3: aanpassen van notificaties

 

Indien je automatische ritregistratie hebt aangezet, krijg je standaard de volgende notificaties:

 • Rit gestart – ‘datum & tijd’
 • Rit geëindigd – ‘datum & tijd’
 • Rit verwerkt – ‘Reisde een afstand van x km in xx min en xx sec.‘ 

Je hebt de mogelijkheid notificaties uit te zetten door naar Instellingen van je iPhone te gaan en de Track Assistant App te selecteren. Vervolgens heb je de keuze om geluid en berichtgeving aan te passen.

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen

Waar kan ik de Track Assistant iBeacon kopen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De iBeacon is verkrijgbaar in onze webshop.

Waarom duurt het een paar minuten voordat de rit verwerkt is?

Zodra een rit beëindigd is, stuurt de Track Assistant app de ruwe data (o.a. de GPS coördinaten) naar de Track Assistant server. Als dit de eerste keer niet lukt, wacht de App totdat er een wifi verbinding is.

Vervolgens worden de gegevens verwerkt tot een rit met correcte route en afstand. Dit rit wordt teruggestuurd naar de App. Afhankelijk van het aantal gelijktijdige gebruikers en de drukte op de servers kan hier enkele minuten over heen gaan.

Mocht de App na twee uur nog geen verwerkte ritgegevens terug hebben ontvangen, dan zal de melding verschijnen ‘Rit niet verwerkt: vul svp handmatig in’.

Waarom krijg ik de melding 'Rit niet verwerkt, vul svp handmatig in'?

Het kan gebeuren dat een rit niet kan worden verwerkt. Een slechte of geen internetverbinding kan één van de oorzaken zijn. Maar ook problemen met de GPS of te weinig batterij tijdens de rit kunnen dit veroorzaken.

In dat geval krijgt je de melding ‘Rit niet verwerkt’. Vul svp de rit handmatig in.’ Een rit wordt toegevoegd aan je administratie, maar zonder adressen. Je kunt vervolgens handmatig de beginlocatie, bestemming en, indien nodig, waypoints invullen om de rit te voltooien.

Waarom neemt het batterij verbruik toe?

Om automatische ritregistratie mogelijk te maken, moet de app in de achtergrond actief blijven. Dat is nodig om te kunnen detecteren wanneer je in de auto stapt en een rit begint, en uiteraard ook eindigt.

Ook verbruikt de App meer batterij omdat de GPS actief gebruikt wordt om de daadwerkelijke route te kunnen vastleggen en afstand te berekenen.

Het verwerken van gegevens wordt op de servers van Track Assistant gedaan. De App zal daarvoor de ruwe data naar de server versturen en ontvangt de verwerkte rit later terug. Ook dit kost extra batterij capaciteit.

Ik heb de iBeacon ingesteld, maar er gebeurt niets.

 

Als de iBeacon hebt gelinkt met de App en je krijgt geen melding dat de rit is gestart na het wegrijden, controleer dan het volgende:

 1. Kijk in de App Store of u de laatste versie van de Track Assistant app heeft geinstalleerd. Is dit het geval en het werkt nog niet?
 2. Kijk dan in de Track Assistant App of er een rit is toegevoegd waar nog staat ‘Rit in bewerking’ . In dat geval is de automatische ritregistratie actief. Notificaties worden naar alleen getoond als de App niet al open is.
 3. Is dit niet het geval, controleer dat even de instellingen van de App zelf. Ga op je iPhone App ziet. Klik daarop en zorg dat de instellingen gelijk staan aan deze:
  ATT instellingen
 4. Is het probleem dan nog niet opgelost, verwijder dan de App van de telefoon en installeer hem opnieuw.

Mocht je er niet uitkomen, stuur dan een bericht naar support@trackassistant.com

 

Veel van mijn ritten worden niet goed verwerkt, maar start en stop meldingen werken wel

Soms kan een update van iOS (bijvoorbeeld naar iOS 12) of andere oorzaken er voor zorgen dat de ritinformatie niet goed verzameld kan worden, waardoor ritten vaak blijven hangen in ‘Rit in bewerking’. Na een time-out resulteert dit in de melding ‘Vul de details a.u.b. handmatig in’.

Vaak helpt het om een zogenaamde ‘harde reset’ te doen, waardoor de software op de telefoon weer schoon wordt opgestart. Op deze pagina staat een overzicht per type iPhone hoe je een harde reset kan uitvoeren.

De iBeacon wordt laat gedetecteerd, of de ene keer wel, andere keer niet

 

Het kan zijn dat er teveel interferentie is op de plek waar de iBeacon en/of de telefoon geplaatst is. Daardoor wordt het signaal verstoord of afgezwakt. De makkelijkste oplossing, zeker bij de Damsteen beacon, is deze dichter bij de telefoon te plaatsen.

Een alternatief is om de instellingen van de iBeacon aan te passen en de zendkracht te veranderen. Hiervoor is echter een aparte App nodig. De app is afhankelijk van de beacon die je hebt:

Damsteen beacon versie 1

Download de app via:  https://itunes.apple.com/us/app/beaconset/id1052655664?mt=8

Selecteer dan de beacon door er op te klikken (je moet wel in de buurt van de beacon zijn) en zet de Broadcasting Interval op 1 ipv 5.Klik dan op save en vul wachtwoord ‘track123′ in.
Ook kan de radius (afstand) aangepast worden. Maar zet de Transmission Power niet hoger dan 2, omdat anders de iBeacon op een te grote afstand gedetecteerd wordt en voor valse rit starts zorgt.

Damsteen beacon versie 2

Download de app via:  https://itunes.apple.com/nl/app/mokobeaconx/id1357556438?mt=8

Selecteer dan de beacon door op ‘Connect’ te klikken en vul wachtwoord ‘track123′ in (je moet wel in de buurt van de beacon zijn). Zie je meerdere beacons, dan kan je de Track Assistant beacon herkennen aan de code op de onderkant van de beacon

Klik op Slot1 en zet de Adv Interval (hoe vaak de beacon een signaal zendt) korter, bijvoorbeeld iedere 300ms. Controleer of de RSSI@1M schuif naar rechts staat, op waarde 0dbm.

Ook kan de radius (afstand) aangepast worden. Je kan de Tx Power hoger zetten (bijvoorbeeld -20dBm), waardoor de beacon een grotere reikwijdte heeft. Klik dan op save. Maar zet deze waarde niet te hoog, omdat anders de iBeacon op een te grote afstand gedetecteerd wordt en voor valse rit starts zorgt.

 

 

 

 

 

Ik krijg soms een start rit melding, terwijl ik niet in de auto zit

 

 

 

 

Een beacon werkt met twee waarden (zgn ‘major – minor’) om herkend te worden. De meeste beacons hebben standaard de waarde 0-0. Dit hadden de eerste beacons van Track Assistant ook en de app was hier op ingesteld. Dit betekende dat zodra de app een andere beacon zag met dezelfde waarde 0-0 (bijvoorbeeld in een winkel, tankstation of ergens onderweg), er dus ook een rit gestart werd. En omdat er geen echte rit gereden werd, kon er geen data over de route gevonden worden. Dit resulteerde in een lange tijd voordat de app uiteindelijk een lege trip opsloeg.

Recent hebben we de app aangepast. De nieuwe beacons die worden geleverd, hebben nu unieke ‘minor’ waarden, zodat alleen de Track Assistant beacon nog een rit kan starten.

Voor de eerder geleverde beacons zijn de waarden eenvoudig aan te passen. Hiervoor is echter een aparte App nodig:  https://itunes.apple.com/us/app/beaconset/id1052655664?mt=8

Selecteer dan de beacon door er op te klikken (je moet wel in de buurt van de beacon zijn) en klik op ‘Settings’. Klik dan op ‘Minor’ en kies een willekeurige waarde tussen 0 en 65.000. Klik dan op ‘save’ en vul wachtwoord ‘track123′ in.
Ga nu terug naar de Track Assistant app om de beacon weer te linken. In de app zal nu de beacon zichtbaar zijn met de nieuwe major-minor waarden. Vanaf nu wordt alleen een rit gestart als deze beacon in de buurt is.
Mijn rit wordt opgedeeld in meerdere ritten. Hoe kan ik dat voorkomen?

 

 

Je kan de settings van de beacon nog wat versterken. We hebben standaard de ‘Transmission

Power’ op stand 1 staan. Je kan eens experimenteren met stand 2 of 3 (en hogere stand wil zeggen dat hij ook vanaf een grotere afstand gedetecteerd wordt). Voor Damsteen iBeacons is het belangrijk goed te testen, omdat een Damsteen beacon altijd uitzend. Is de afstand te groot, dan zal de telefoon ook ontdekt worden terwijl je nog niet in de auto zit.

Hoe kan je de Transmission Power aanpassen?

USB beacon en damsteen beacon versie 1

Voor USB beacons en 1e generatie damsteen beacons (aangeschaft voor 1-1-2019):

Hiervoor is echter een aparte App nodig:   https://itunes.apple.com/us/app/beaconset/id1052655664?mt=8
 1. Open vervolgens de BeaconSet App.
 2. Selecteer dan de beacon door er op te klikken (je moet wel in de buurt van de beacon zijn)
 3. Klik op ‘Transmission Power
 4. Zet de Transmission Power op 2 ipv 1.
 5. Klik dan op save en vul wachtwoord ‘track123′ in.

 

Damsteen beacon versie 2

Download de app via:  https://itunes.apple.com/nl/app/mokobeaconx/id1357556438?mt=8

 1. Selecteer dan de beacon door op ‘Connect’ te klikken en vul wachtwoord ‘track123′ in (je moet wel in de buurt van de beacon zijn). Zie je meerdere beacons, dan kan je de Track Assistant beacon herkennen aan de code op de onderkant van de beacon
 2. Klik op Slot1 en zet de Adv Interval (hoe vaak de beacon een signaal zendt) korter, bijvoorbeeld iedere 300ms. Controleer of de RSSI@1M schuif naar rechts staat, op waarde 0dbm.
 3. Ook kan de radius (afstand) aangepast worden. Je kan de Tx Power hoger zetten (bijvoorbeeld -20dBm), waardoor de beacon een grotere reikwijdte heeft. Klik dan op save. Maar zet deze waarde niet te hoog, omdat anders de iBeacon op een te grote afstand gedetecteerd wordt en voor valse rit starts zorgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom moet ik 'Beweging en conditie' aan hebben staan voor de app?

 

 

 

 

Door de app toestemming te geven tot ‘Beweging en conditie’, kunnen we de bewegingen van de telefoon meten en zien welke route met de auto gereden wordt. Dit is een noodzakelijke functie om automatische ritregistratie goed te laten werken.