Voor bestelauto’s die afwisselend gebruikt worden door verschillende werknemers, geldt een speciale regeling ten aanzien van bijtelling en kilometeradministratie. De achterliggende reden is dat privé gebruik bij een gedeelde auto met wisselende bestuurders niet of in mindere mate mogelijk is. Voor de Belastingdienst is het dan van belang dat in verband met de aard van de werkzaamheden de bestelauto doorlopend en afwisselend door twee of meer werknemers gebruikt wordt. In dat geval kan worden volstaan met een eindheffing van 300 euro per auto. Deze heffing wordt door de werkgever aan de belastingdienst plaats. Op het salaris van de bestuurder en gebruiker vindt geen inhouding plaats.

Bij een loodgietersbedrijf kan een dergelijke situatie zich bijvoorbeeld voordoen, waarbij in een bepaalde week werknemer 1 op maandag en dinsdag een bepaalde bestelauto meeneemt, op woensdag en donderdag werknemer 2 en op vrijdag werknemer 3, terwijl op andere dagen en in andere weken een totaal ander gebruik van de diverse bedrijfsauto’s door de diverse medewerkers plaatsvindt.

Als iemand ’s avonds steeds dezelfde auto mee naar huis neemt, is er geen sprake van doorlopend afwisselend gebruik. Van doorlopend afwisselend gebruik is ook geen sprake als er bij een bedrijf bijvoorbeeld twee werknemers en twee bestelauto’s zijn, die dagelijks worden gewisseld.

Track Assistant heeft een passend alternatief voor deze afkoop middels eindheffing, want bij meerdere auto’s loopt dit in de papieren. Dit alternatief is namelijk een automatische ritregistratie voor gedeelde auto’s. Middels een app wordt automatisch de kilometeradministratie van iedere bestelauto bijgehouden. Wie met welke auto heeft gereden, wanneer, afstand en route. Mochten er toch privé ritten gereden mogen worden met de deelauto, dan worden daarvan de adressen automatisch gemaskeerd. Een abonnement voor 2 auto’s en 5 medewerkers kost €300 excl btw per jaar, wat de helft scheelt met een eindheffing voor twee auto’s. Bij vijf auto’s is de eindheffing €1.500, terwijl een abonnement bij Track Assistant slechts €420,- kost.