Track Assistant bestaat inmiddels 8 jaar. Begonnen als een web applicatie, later hebben we daar de Apps aan toegevoegd. Track Assistant heeft in al die jaren diverse verbeteringen doorgevoerd om rittenregistratie steeds makkelijker te maken. Zo hebben we toegevoegd:
automatisch doorschuiven van kilometertellerstand latere ritten, indien midden in de administratie een correctie wordt gedaan
controle of een sluitende administratie fouten bevat
labels voor veel voorkomende opmerkingen, zoals omgereden vanwege file
de mogelijkheid oude administraties te importeren
automatische synchronisatie tussen web applicatie en App (ipv handmatig).
en nog vele anderen zaken.

De grootste aanpassing is uiteraard de volledig automatische ritregistratie, die we in december 2017 gelanceerd hebben.

In al deze jaren heeft Track Assistant nooit een tariefsverhoging doorgevoerd en kostte een abonnement €3,00 per maand (€3,63 incl btw). Maar nu is toch de tijd gekomen dat we genoodzaakt zijn een tariefswijzigng door te voeren. Per 1 oktober a.s. zullen we het maandtarief verhogen naar €4,12 (€4,99 incl Btw). Met deze tariefswijziging zijn we in staat om door te ontwikkelen en de toepassing nog makkelijker te maken.

Ook voor multi-accounts zullen de tarieven vergewijzigen. De nieuwe tarieven zijn te vinden op onze tarieven pagina. Het nieuwe tarief gaat bij een multi-account pas in bij verlenging.